Regulamin

§1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN) . Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

§2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

§3. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy do Administratora trafi potwierdzenie złożenie zamówienia oraz pieniądze.

§4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

§5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.

§6. Jakakolwiek próba oszustwa zakończy się anulowaniem zamówienia.

§7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

§8. Wszelką pomoc dotyczącą Sklepu można uzyskać na Forum ArenaSkilla.pl w dziale Sklep.

§9. Przywileje mogą zostać modyfikowane pod względem ich działania i wyglądu bez uprzedniego powiadomienia Graczy.

§10. Administracja ma dostęp do wszystkich haseł Przywilejów.

§11. Gracz Premium to Gracz który posiada jakiś Przywilej na Sieci ArenaSkilla.pl.

§12. Przywileje – uzyskanie i reklamacje.

§12.2. Wysłanie sms/przelewu z sumą dotacyjną to operacja nieodwracalna.

§12.3. W przypadku pomylenia danych (tj. numeru konta bankowego, numeru lub treści sms), czyli błędnego wysłania dotacji Administracja nie bierze żadnej odpowiedzialności, a Graczowi Premium w takim wypadku nie jest udostępniony Przywilej.

§12.4. Wszelkie zwroty pieniężne nie będą uwzględniane.

§12.5. 24 godziny od daty uzyskania Przywileju, Gracz Premium może zamienić uzyskany Przywilej na inny o tej samej wartości. Aby to zrobić należy napisać w dziale Sklep na Forum ArenaSkilla.pl. Gracz Premium może to zrobić tylko jednokrotnie dla danego Przywileju.

§13. Przywileje – zarządzanie i używanie.

§13.1. Gracz Premium może zmienić swoje hasło przez panel w Sklepie.

§13.2. Gracz Premium nie może zmienić nicku na jaki jest przypisany Przywilej.

§13.3. Za właściciela Przywileju uznaje się osoby, które znają hasło do danego Przywileju.

§13.4. Zakazuje się podawania swojego hasła osobom trzecim.

§13.4.1. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia jakiejkolwiek pomocy Graczowi Premium w przypadku podania hasła osobie trzeciej.

§13.5. Zakazuje się handlowania przywilejami nabytymi na jakimkolwiek serwerze Sieci ArenaSkilla.pl

§13.5.1. Jeśli Gracz Premium poda hasło osobie trzeciej, Sieć ArenaSkilla.pl nie bierze odpowiedzialności w przypadku zmiany hasła przez osobę trzecią lub otrzymania bana przez osobę trzecią na Koncie Gracza Premium.

§13.5.2. Sieć ArenaSkilla.pl uznaje, że nie podałeś swojego hasła nikomu. Jeśli Gracz nie posiadający Przywileju, który będzie na Koncie Gracza Premium dostanie bana, ban zostaje nałożony na Konto Gracza Premium. Takie bany, nawet permanentne, nie zostają usunięte.

§13.5.3. Handel przywilejami równa się z ich utratą/czasowym banem na Sieci ArenaSkilla.pl.